مراقبت های پس از انجام خدمات لیفت مژه

  • تا ۲۴ ساعت بعد از انجام لیفت و لمینت، از رسیدن آب به مژه‌ها جلوگیری کرده و تا ۴۸ ساعت بعد از پاک‌کننده آرایش بر روی مژه‌ها و اطراف چشم استفاده نکنید.
  • تا یک هفته نیز از سونا استفاده نکنید.
  • درتابستان از قرار گرفتن در معرص نور مستقیم خورشید، خودداری کنید.
  • قبل از خواب آرایش صورت و چشم‌ها را به طور کامل پاک کنید و نیز از مواد آرایشی باکیفیت و دارای تاریخ مصرف استفاده کنید.
  • برای ماندگاری بهتر لیفت و لمینت، بهتر است از ریمل استفاده نکنید