لیفت و لمینت ابرو روشی جدید که در آن ابروهایتان به طرف بالا حالت داده میشود، پر پشت تر، مشکی تر میشود و تار های ابروهایتان زخیم تر میشود که همرا با آن ویتامینه هم انجام میشود. در این مدل ابروهای شما به طرف بالا کشیده میشود و هاشوری به نظر میرسد با این شیوه تقویتی ابروها به صورت مرتب و هاشور خورده بنظر میرسد. تارهای ابرو به طرف بالا و ایستاده و ابروها پهن تر و جاهای خالی ابرو پر میشود و نه تنها آسیبی به ابرو زده نمیشود بلکه ابرو تقویت هم میشود لیفت ابرو برای ابروهای کم و هاشور زده شده هم مناسب است ولی باید ابروها بلند شده باشند.

 و لمینت ابرو روشی جدید که در آن ابروهایتان به طرف بالا حالت داده میشود، پر پشت تر، مشکی تر میشود و تار های ابروهایتان زخیم تر میشود که همرا با آن ویتامینه هم انجام میشود. در این مدل ابروهای شما به طرف بالا کشیده میشود و هاشوری به نظر میرسد

با این شیوه تقویتی ابروها به صورت مرتب و هاشور خورده بنظر میرسد. تارهای ابرو به طرف بالا و ایستاده و ابروها پهن تر و جاهای خالی ابرو پر میشود و نه تنها آسیبی به ابرو زده نمیشود بلکه ابرو تقویت هم میشود لیفت ابرو برای ابروهای کم و هاشور زده شده هم مناسب است ولی باید ابروها بلند شده باشند.مزایای لیفت و لمینت ابرو با مواد

 • مرتب شدن ابروها
 • تقویت ابروها
 • بی خطر بودن این روش
 • استحمام و رفتن به استخر روز بعد از لیفت و لمینت ابرو بدون داشتن هیچ مشکلی

لیفت و لمینت ابرو مناسب کدام یک از خانم هاست :

 1. لیفت و لمینت ابرو با مواد برای خانم هایی که جهت تارهای ابرویشان به سمت پایین است ، مناسب می باشد.
 2. خانم هایی که دارای چشم ها و پلک های افتاده هستند.
 3. خانم هایی که فاصله میان ابرو و چشمشان کم است.
 4. خانم هایی که تاتو کردن را تمایل دوست ندارند و به دنبال روش بی خطری هستند.
 5. خانم هایی که از لوازم آرایشی برای مرتب کردن و فرم دادن به ابروهای خود به دلیل مشغله فراوان نمی توانند استفاده کنند.
 6. خانم هایی که ابروهای کم پشت، نامرتب و یا افتاده و بی حالت دارند.
 7. خانم هایی که ابروی مرتب، پر رنگ و پهن دوست دارند.
 8. خانم هایی که ابروهایی خیلی کرکی ، با تارهای نازک و به هم ریخته دارند.
 9. خانم هایی که ابروهایشان خیلی کمرنگ می باشد و واضح نیست.
نمونه کارها

رزرواسیون