مراقبت های پس از انجام خدمات ریموو ابرو

  • به مدت ۱۰ تا ۱۴ روز از استعمال مواد آرایشی روی موضع پرهیز کنید.
  • از قرارگیری در معرض نور مستقیم آفتاب پرهیز کنید.
  • پوسته پوسته‌ها با ناخن نکنید.
  • تا دو هفته بعد از ریموور از سولاریم استفاده نکنید.
  • به مدت دو هفته از رفتن به استخر و سونا پرهیز کنید.
  • تا هفت روز بعد از فی ریمووال ورزش نکنید، ماساز و پاکسازی پوست انجام ندهید.
  • تا زمان افتادن زخم ان را دستکاری نکنید
  • بعد از افتادن زخم شروه به استفاده ترمیم کننده بکنید
  • از قرص اناهیل برای کم شدن ورم استفاده کنید